Kontakty

Neděle, 01. srpen 2010
Hodnocení článku
(0 hlasy)

VYDAVATEL05_czechopress
CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o.
City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Tel.: 602 229 255, 724 116 414
Fax: 272 941 824
E-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.czechopress.cz
IČ: 624 16 341 DIČ: CZ624 16 341
Spis. zn.: KOS v Praze, OR - oddíl C, vložka 32164

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
PhDr. Jarmila DRHLÍKOVÁ - jednatelka

OBJEDNÁVKY A ZMĚNYmapa-pankrac-web
E-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

DISTRIBUCE
ČR - Česká pošta, s.p. PTJ Přeprava Střední Čechy
SR - Czechopress Agency, s.r.o.

 

 


REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE

VYCHÁZÍ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ DERMATOVENEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

CzechopressREDAKCE
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc., MBA, FCMA
Přednosta dermatovenerologické kliniky
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

KONTAKTNÍ ADRESA
CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o.
City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Tel.: 602 229 255, 724 116 414
Ffax: 272 941 824
E-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

03_czechopressŠÉFREDAKTOR
Prof. MUDr. Petr ARENBERGER, DrSc., MBA, FCMA

REDAKČNÍ RADA
Prof. MUDr. Martin PÉČ, Ph.D., Bratislava
Prof. MUDr. Alena POSPÍŠILOVÁ, CSc., Brno
Prof. MUDr. Mária ŠIMALJAKOVÁ, Ph.D., MHA, MPH, Bratislava
Doc. MUDr. Eliška DASTYCHOVÁ, Brno
Doc. MUDr. Karel ETTLER, CSc., Hradec Králové
As. MUDr. Libuše MARDEŠIČOVÁ, Praha
Prim. MUDr. Slavomír URBANČEK, PhD., Banská Bystrica
MUDr. Marta HAŠKOVÁ, Ústí nad Labem
JUDr. Jan MACH, Praha
Czechopress

ODBORNÁ REDAKCE
Doc. MUDr. Monika ARENBERGEROVÁ, PhD.
MUDr. Hana Ciferská, PhD.

REDAKČNÍ TÝM

PhDr. Jarmila DRHLÍKOVÁ
Mgr. Hana KVAPILOVÁ
Jari SHELLER

LAYOUT A GRAFICKÁ ÚPRAVA
Michaela CROFT

REGISTRACE
MK ČR E 13665

ISSN 1213-9106 (Print)
ISSN 1803-778X (Online)

Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca
Indexováno v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR

Poslední úprava Středa, 23. únor 2022
Administrátor

Administrátor

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist