Vědomostní test - RVD 5/2019

Otázka 1: Omalizumab je indikován k terapii chronické spontánní kopřivky:


Otázka 2: Cílená léčba monoklonálními protilátkami proti zýšené Th2 zánětlivé odpovědi u AD dětí:


Otázka 3: Dynamický rozvoj atopie podporují:


Otázka 4: Zvýšenou náchylnost AD k bakteriálním, virovým a mykotickým infekcím kůže způsobuje:


Otázka 5: Angelmanov syndróm je:


Otázka 6: Angelmanov syndróm:


Otázka 7: Angelmanov syndróm:


Click on the image to change it

simpleForm2

Poslední od

nahoru