Vědomostní test - RVD 2/2019

Otázka 1: Atopie:


Otázka 2: V diferenciální diagnostice kojenecké formy atopického ekzému zvažujeme:


Otázka 3: EASI skóre hodnotí:


Otázka 4: Roztoky – indikace:


Otázka 5: Hydrogely:


Otázka 6: Vyberte správné tvrzení týkající se keloidní jizvy:


Otázka 7: Vyberte správné tvrzení týkající se hypertrofické jizvy:


Otázka 8: Při onychomykóze vyvolané Scopulariopsis brevicaulis se doporučuje:


Otázka 9: Léčba novými lokálními preparáty efinakonazolem a tavaborolem trvá:


Otázka 10: Teoreticky předpokládaným mechanismem účinku laserů u onychomykózy je:


Click on the image to change it

simpleForm2

Poslední od

nahoru