Nová vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení

Pondělí, 20. září 2010
Hodnocení článku
(0 hlasy)

Dne 30. 6. 2010 byla vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, která nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2010. Podle § 2 této vyhlášky zdravotnické zařízení provozované ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky musí splňovat požadavky na věcné a technické vybavení stanovené touto vyhláškou do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, tj. od 1. 9. 2011.

Od 1. 9. 2011 musí být tedy zdravotnická zařízení vybavena podle uvedené vyhlášky, pokud nebude tato vyhláška ještě případnou novelou změněna.

 

Česká lékařská komora sice měla možnost uplatnit v rámci vnitřního připomínkového řízení své připomínky k návrhu vyhlášky, tyto však nebyly řádně projednány a zohledněny. Na tuto skutečnost upozorňuje nového ministra zdravotnictví, takže případné změny ve vyhlášce na základě jednání České lékařské komory, případně dalších lékařských organizací s ministrem zdravotnictví, nelze samozřejmě vyloučit.

Účelem tohoto příspěvku je seznámit s právní úpravou platnou a účinnou ke dni 1. 9. 2010, která však musí být realizována až k 1. 9. 2011, nedojde-li ke změnám.

Příloha č. 1 k této vyhlášce obsahuje obecné požadavky na věcné a technické vybavení všech zdravotnických zařízení.
Příloha č. 2 obsahuje požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče, jednak obecné pro všechna ambulantní zařízení, jednak zvláštní podle oborů poskytované péče.

 

Obecné požadavky na věcné a technické vybavení všech zdravotnických zařízení jsou následující:
Zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkční a dispoziční uspořádání umožňovat funkční a bezpečný provoz.

 

Zdravotnické zařízení musí tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek. Musí být umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu. Musí mít zajištěnu dodávku pitné vody a dodávku teplé vody, pokud není zajištěný ohřev na místě. Musí mít zajištěn odvod odpadních vod. Musí být vybaveno systémem přirozeného nebo umělého větrání a systémem vytápění, mít zajištěno připojení na veřejný rozvod elektrické energie a být vybaveno připojením k veřejné telefonní síti, a to pevné nebo mobilní.

Prostory určené pro manipulaci s biologickým materiálem, provádění operačních výkonů, nebo provádění endoskopických výkonů s porušením integrity tělesného povrchu, nebo se zvýšeným rizikem infekce, musí mít omyvatelný povrch stěn, minimálně do výšky 180 cm a povrch nábytku a podlahy snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné.

 

Další požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče:
Společné požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů a zubních lékařů a pracovišť dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví a nelékařských zdravotnických pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče jsou následující:

Základní provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče jsou:
Ordinace lékařů, pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve kterých jsou prováděny zdravotní výkony, čekárna, WC pro pacienty, zákrokový sál, pokud jsou prováděny operační výkony nebo endoskopické výkony s porušením integrity tělesného povrchu nebo se zvýšeným rizikem infekce, přípravna pro zdravotní výkony, pokud je zřízena.

Vedlejší prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče jsou:
Sanitární zařízení pro zaměstnance, skladovací prostory, místnost pro odpočinek, pokud je zřízena. Vedlejší provozní prostory mohou být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků.

Podmínky vybavení jsou následující:
Ordinace lékaře a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků musí mít minimální plochu 13 m2. Čekárna musí mít minimálně plochu 7 m2. Čekárna může být společná pro více ordinací lékařů, pokud má minimální plochu 10 m2. Pokud je zdravotní péče poskytována kojencům, musí mít čekárna minimální plochu 8 m2 a musí být vybavena přebalovacím boxem, není-li tento v ordinaci lékaře.

 

WC pro pacienty musí mít předsíň vybavenou umyvadlem, není-li umyvadlo umístěno v kabině WC. WC může být společné pro zaměstnance a pacienty
v případě, kdy zdravotnické zařízení ambulantní péče sestává z maximálně dvou ordinací lékařů nebo pracovišť dalších zdravotnických pracovníků, pokud není uvedeno jinak. WC pro pacienty může být společné pro více ordinací lékařů a jiných zdravotnických pracovníků.

Zákrokový sál musí mít minimálně plochu 13 m2 a mít podlahy, stropy i stěny odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a dezinfekci.

Skladovací prostory se vyčleňují pro oddělené skladování materiálu, prádla, uklízecích a dezinfekčních potřeb. Tyto prostory lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování věcí musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistých věcí znečištěnými věcmi.

 

Vybavení ordinace lékaře, případně jiného zdravotníka, musí být následující:
Součástí vybavení této ordinace musí být vyšetřovací lehátko, umývadlo, dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čistění pomůcek použitých v manipulaci s biologickým materiálem, nábytek pro práci zdravotnických pracovníků, židle nebo křeslo pro pacienta, skříň na léčivé přípravky, stolky na přístroje a nástroje, nepřenosná, uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky takové látky obsahující, skříň na nástroje a pomůcky, kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické formě, chladnička na léčivé přípravky vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál, tonometr, fonendoskop, lékařský teploměr, osobní váha a výškoměr. Je-li poskytována péče novorozencům a kojencům, pak též přebalovací stůl. Každá ordinace musí dále obsahovat pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci, včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška, nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu – toto vybavení se nevyžaduje v případě pracoviště nelékařských zdravotnických povolání. Pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití, nebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný, musí být ordinace vybavena sterilizátorem. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů. Ordinace musí být dále vybavena lokálním vyšetřovacím svítidlem a prostorem pro svlékání pacienta a odložení oděvu.

Zákrokový sál musí být vybaven:

  • umyvadlem
  • operačním stolem nebo křeslem s operačním svítidlem
  • kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje
  • kontejnerem na použitý operační materiál
  • infuzním stojanem nebo jiným zařízením umožňujícím bezpečné zavěšení infuzních lahví a vaků
  • instrumentačním stolkem
  • skříní na materiál a dalšími přístroji a nástroji podle oboru poskytované péče.

Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů a zdravotnických zařízení v oboru dermatovenerologie jsou stanoveny tak, že dermatovenerologická ordinace musí být vybavena lupou a gynekologickým vyšetřovacím stolem, pokud je poskytována také venerologická péče. WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty.

Dermatovenerologický stacionář musí být nad rámec běžné dermatovenerologické ordinace vybaven lůžkem nebo křeslem, vybavením pro fototerapii, vanou pro aplikaci očistných a léčebných koupelí, pokud je poskytována hydroléčba nebo synchronní balneofototerapie a infuzním stojanem. Také zde WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty.

Pracoviště korektivní dermatologie musí být nad rámec vybavení běžné dermatovenerologické ordinace vybaveno také lupou a zřizuje se v něm zákrokový sál.

Česká lékařská komora a některé další lékařské organizace vyjádřily nesouhlas s tím, jak postupovalo Ministerstvo zdravotnictví při přípravě této vyhlášky, kdy její obsah neprojednalo ani s komorou, ani s dalšími lékařskými organizacemi, kterých se dotýká. Proto nelze vyloučit na toto téma jednání s novým ministrem zdravotnictví a novelizaci vyhlášky ještě dříve, než bude nutno podle ní postupovat. Vyhláška, jak již bylo uvedeno, nabývá účinnosti 1. 9. 2010 a je nutno podle ní postupovat rok od účinnosti, tj. do 1. 9. 2011. Dojde-li do té doby ke změnám, budeme čtenáře informovat.

RVD 3/2010, s. 72 - 74

Poslední úprava Pátek, 18. únor 2011
Administrátor 3

Administrátor 3

Pavel Tesárek

E-mail: pavel@aaastranky.cz

Tel.: +420 605 956 408

 

www stránky: www.aaastranky.cz E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist