Uplatňování regulací za vyžádanou péči

Pondělí, 20. prosinec 2010
Hodnocení článku
(0 hlasy)

Na právní poradnu časopisu Referátový výběr z dermatovenerologie se obrátila lékařka s dotazem, zda, pokud pacientovi doporučí, aby navštívil lékaře ještě jiné odbornosti než dermatovenerologie, například chirurga, plastického chirurga, otorinolaryngologa, endokrinologa, alergologa, nebo očního lékaře, je zdravotní pojišťovna oprávněna započítat jí tato doporučení návštěvy u jiných odborných lékařů do tzv. vyžádané péče a uplatnit příslušnou regulační srážku.

K této otázce jsme zaujali následující stanovisko:
Za vyžádanou péči se pro účel regulací považuje péče komplementu, tedy zejména vyžádané laboratorní a zobrazovací vyšetření pro potřeby lékaře – specialisty, který si tyto komplementární výkony vyžádal.

Pokud lékař specialista při vyšetření pacienta zjistí, že pacient by měl být vyšetřen nebo ošetřen ještě jiným lékařem specialistou jiné odbornosti, přičemž jde například o vyšetření lékaře klinického oboru typu chirurgie, alergologie, oční či ORL, nejde rozhodně o vyžádanou péči, ale o doporučení navštívit lékaře jiné odbornosti, které je dermatovenerolog v rámci postupu lege artis v některých případech povinen pacientovi dát. Není však povinností dermatovenerologa vypisovat pacientovi jakoukoli žádanku nebo písemné doporučení k návštěvě specialisty jiné odbornosti již proto, že pacient k návštěvě specialisty, s výjimkou komplementární péče, nepotřebuje doporučení ani registrujícího praktického lékaře, ani jiného lékaře specialisty. Pacient sám se může i na základě ústního doporučení zaznamenaného ve zdravotnické dokumentaci, které mu dal dermatovenerolog při ambulantním vyšetření, rozhodnout, že navštíví lékaře specialistu jiné odbornosti, například chirurga, očního lékaře, lékaře ORL a pod. a nepotřebuje k tomu žádné písemné doporučení. Lékaře si zvolí na základě svobodné volby podle své vlastní úvahy a zvolený lékař je povinen pacienta do své péče přijmout, s výjimkou případů, kdy by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení zvoleného lékaře. Pro ambulantní dermatovenerology by patrně bylo tedy vhodnější nedávat pacientům jakékoli „žádanky“, které ve skutečnosti nepotřebují k tomu, aby mohli navštívit lékaře specialistu jiné odbornosti.

Pokud však lékař specialista v oboru dermatovenerologie shledá, že pacient by měl navštívit ještě lékaře jiné odbornosti, pacientovi to doporučí a vystaví mu k tomu i písemné doporučení, v žádném případě nelze takové písemné doporučení považovat za vyžádanou péči, která podléhá regulačním omezením. Pokud příslušná zdravotní pojišťovna toto doporučení vyhodnotí jako vyžádanou péči a uplatní regulační omezení, je třeba uplatnit obranu standardními prostředky – vyzvat pojišťovnu k jednání, předložit námitky a pokud nedojde k dohodě, vyzvat ke smírčímu jednání. V krajním případě uplatnit svůj nárok u soudu. Lze rovněž doporučit, aby se lékař nebo organizace dermatovenerologů, případně vedení odborné společnosti, obrátili na odbor dohledu nad zdravotním pojištění Ministerstva zdravotnictví k zaujetí stanoviska k předmětné otázce. Přitom lze předložit i toto právní stanovisko.

RVD 4/2010, s. 79

Administrátor 3

Administrátor 3

Pavel Tesárek

E-mail: pavel@aaastranky.cz

Tel.: +420 605 956 408

 

www stránky: www.aaastranky.cz E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist