Recenzní řízení

Neděle, 01. srpen 2010
Hodnocení článku
(0 hlasy)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

K recenznímu řízení jsou přijímány příspěvky typu původní článek, přehledový článek a kazuistika v českém nebo slovenském jazyce, českých i zahraničních autorů, jejichž odborná kvalifikace odpovídá charakteru tištěných nebo elektronických titulů projektu Referátový výběr. Ostatní odborné materiály typu referát, léčebný postup, zpráva a jiné podléhají režimu tzv. odborné korektury.

Před zahájením recenzního řízení má šéfredaktor, redakční rada nebo jimi pověřený pracovník vydavatelství právo odmítnout zařadit do recenzního řízení příspěvky, které:

  • nesplňují formální požadavky redakce (vydavatelství) na zpracování textu
  • neobsahují povinnou dokumentaci (viz Pokyny pro autory)
  • porušují etiku vědecké práce (zahrnují nedostatečné nebo neověřené informace, vzbuzují podezření z plagiátorství, používají vyjadřování, které se neslučuje se zvyklostmi uplatňovanými v odborných médiích)
  • zpracovávají téma způsobem, který nepřináší nové ani aktuální odborné informace
  • předkládají poznatky, které již byly stejným autorem v obdobné formě publikovány

Pověřený pracovník vydavatelství autora v takovém případě písemně informuje (e-mailem nebo standardní poštou) o důvodech nepřijetí příspěvku k recenznímu řízení.


PRŮBĚH RECENZNÍHO ŘÍZENÍ

Způsobilost příspěvků ke zveřejnění posuzují nezávisle na sobě dva externí odborní recenzenti, kteří jsou vybíráni redakční radou s ohledem na téma a charakter textu.

Posuzovatelé hodnotí anonymizovaný příspěvek formou Recenzního protokolu, ve kterém se vyjádří k formálnímu a odbornému zpracování textu včetně příloh a obrazového doprovodu. Součástí posudku mohou být i další připomínky a shrnující komentář. Obvyklá lhůta trvání recenzního řízení je 30 pracovních dnů. O případném prodloužení této doby je autor písemně vydavatelstvím informován.

  • je-li stanovisko obou recenzentů kladné, je příspěvek schválen k publikaci a postoupen k dalšímu redakčnímu zpracování
  • jsou-li obě hodnocení záporná, rozhodne o následném postupu a eventuálním zamítnutí materiálu redakční rada
  • pokud jeden nebo oba recenzenti požadují doplnění či přepracování textu, je autor pověřeným pracovníkem vydavatelství požádán o úpravu textu. Přepracovaný text je pak předán zpět recenzentovi nebo recenzentům k novému posouzení. Jestliže námitky či odborná neshoda mezi autorem a recenzenty přetrvávají, je materiál předán třetímu posuzovateli
  • v případě, že autor nesouhlasí se závěry hodnotitelů, může svůj názor písemně postoupit redakční radě. Redakční rada je oprávněna zvážit autorovy námitky a stanoviska posuzovatelů a vynést konečné rozhodnutí o publikaci materiálu

RVD Recenzní protokol

Poslední úprava Pátek, 05. listopad 2010
Administrátor

Administrátor

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Všechna práva vyhrazena © 2008 - Referátový výběr
TOPlist